Mira Kariluoto

Toiminta-alue: Suomi. Etäohjaus mahdollisuus.

Olen Mira Kariluoto, Vantaalla asuva ja pastorina työskentelevä työnohjaaja. Koulutukseltani olen terveydenhoitaja-kätilö, ja työkokemusta on karttunut terveydenhuoltoalan lisäksi järjestö- ja seurakuntatyössä sekä kotimaassa että ulkomailla.

Työskentelen voimavarakeskeisestä viitekehyksestä käsin eli työnohjaustilanteita ohjaavat dialogisuus, reflektiivisyys, ratkaisukeskeisyys ja armollisuus. Haluan työnohjaajana keskittyä löytämään niitä voimavaroja, joita ihmisessä itsessään jo on.

Työnohjausopintoihin liittyvässä päättötyössäni lähdin etsimään mahdollisuuksia näyttää suuntaa myötätuntoiseen työotteeseen. Löysin kolme polkua: lisääntyvä itsetuntemus, empaattisuus ja jämäkkyys muuttavat yksilöä ja hänen kauttaan koko työyhteisöä myötätuntoisemmaksi. Työyhteisöissä ja erilaisissa tiimeissä myötätunnon ja myötäinnon on todettu olevan kytköksissä parempaan työmotivaatioon ja työhyvinvointiin.

Työnohjaajana olen hankkinut lisäkoulutusta etätyönohjauksesta sekä käynyt Voimauttava valokuvaus työyhteisön kehittämisessä -koulutuksen. Tarjoan yksilötyönohjausta, myös etätyönohjauksena.