Sari Bollstöm

041 501 8316
sari.bollstrom@lanupe.fi

Toiminta-alue: Uusimaa

Olen työnohjaaja sekä pari- ja perhepsykoterapeutti sekä perheneuvoja. Pohjakoulutukseltani olen sosionomi (Ylempi AMK). Sosionomiksi opiskellessani suoritin lisäksi diakonin ja lastentarhanopettajan pätevyyden. Toimin useammalla paikkakunnalla, yritykselläni on toimitilat Lohjalla, Nummelassa, Raaseporissa, Helsingissä sekä Espoossa. Ennen kuin siirryin kokopäiväisesti yrittäjäksi, työskentelin viiden vuoden ajan kirkon perheasiain neuvottelukeskuksessa tehdän terapiatyötä sekä työnohjauksta. Sitä ennen työskentelin vuosia erikoissairaanhoidossa psykiatrian toimialalla nuoriso- ja lastenpsykiatriassa. Työkokemusta on kertynyt myös lastensuojelussa. Minulla on kokemusta erilaisten kriisitilanteiden selvittelystä ja elämäntilanteissa tukemisesta.

Työnohjauksella tuetaan työssä jaksamista ja omaa ammatillista kehittymistä. Seurakuntien työntekijät tekevät ihmissuhdetyötä, mikä voi olla ajoittain myös kuormittavaa ja uuvuttavaa. Työnohjaus voi olla ihmissuhteisiin ja ihmisten välisiin prosesseihin syventymistä tai työyhteisön sisältöjen ja työprosessien kehittämistä ja tarkastelua.

Työnohjaus toimii työhyvinvoinnin ylläpitämistä tukevana tekijänä. Työnohjaus ei ole vain kriisi- tai ongelmatilanteita varten. Työnantaja voi tukea työntekijän työkyvyn säilymistä järjestämällä säännöllistä työnohjausta ja näin ennaltaehkäistä ongelmien syntymistä. Työnohjauksessa työntekijä voi luottamuksellisesti pohtia työasioitaan Työnohjaaja tukee kokemusten sanoittamisessa ja myös niihin liittyvien tunteiden käsittelemisessä. Työnohjaajan tehtävä on ohjata työnohjattavaa katsomaan tilanteita eri näkökulmista.

Työnohjaajana taustateoriani on integratiivinen ja voimavarakeskeinen työskentelymalli, jolloin ilmiöitä tarkastellaan useista eri näkökulmista ja eri teorioita yhdistäen. Työnohjausta voidaan toteuttaa yksilö- tai ryhmätyönohjauksena seurakuntien eri ammattiryhmille.

Minulla on kokemusta mm. sielunhoitoterapian, psykoterapian, sosiaali- ja terveysalan eri yksiköiden, sijaisperheiden ja nuorisokotien sekä järjestöjen ja seurakuntien niin työntekijöiden kuin esihenkiöiden työnohjauksesta. Olen opiskellut ylemmässä ammattikorkeakoulussa johtamisen opintoja.

Asiakastyössä ihmisen kunnioitus ja arvostus omana itsenä on itselleni tärkeä arvopohja, jonka toivon näkyvän kaikissa asiakastapaamisissa. Jokainen tapaaminen on tärkeä kohtaaminen ja pysähtyminen työnohjattavan asioiden äärelle.

Olen asunut lähes koko elämäni Lohjalla. Nuoruudessa koin herätyksen ja löysin Jeesuksen omaan elämääni. Liityin paikalliseen helluntaiseurakuntaan, missä olen edelleen. Puolisoni on seurakunnan vanhimmistossa. Olen vuosien varrella ollut mukana erilaisissa seurakunnan tehtävissä. Omien lasten ollessa pieniä koin palvelutehtäväkseni lapsityön. Olin mukana pyhäkoulussa sekä vedin muutaman vuoden ajan tyttökerhoa ja sittemmin varkkarikerhoa. Olemme perheenä olleet mukana myös nuorisotyössä. Meillä on kaksi jo aikuista lasta ja kolme lastenlasta, jotka rikastuttavat elämäämme monin tavoin. Pienten lasten avoin ja utelias suhtautuminen uusiin asioihin ja kyky olla läsnä hetkessä on ihailtavaa.